Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Projektet "Vi och världen - Vinterskuggan flyttar in på Ladan"

Vinterskuggan och Teknikerjakten (3D i förskolan)

Under hösten 2019 har vi arbetat med projektet "Vi och världen - barn i andra länder" där vi bland annat konstruerat olika byggnader, däribland Ishotellet i Jukkasjärvi, där Vinterskuggan bor... (se i texten nedan samt under ikonen "verksamhet")

Under hösten 2019 har vi arbetat med projektet "Vi och världen - barn i andra länder" där vi utifrån läroplanens strävansmål har lyft frågor som normer och värden, barns rättigheter och olika livsvillkor. Barnen har utvecklat sin förförståelse för andras situationer men även för olika väder och klimat, hur viktigt det är med (rent) vatten, regnskogens inverkan på vår planet samt hållbar utveckling. Vi har konstruerat olika boendeformer såsom skyskrapor, kojor, igloos, hyddor och Ishotell. Eftersom det nu går mot kallare årstider har barnen pratat en hel del om igloos och Ishotellet och även om Vinterskuggan som bor uppe i Norrland. Vi har därför påbörjat projeket "Vinterskuggan flyttar in på Ladan" där vi kopplar samman detta med "Teknikerjakten - 3D i förskolan" (med hjälp av Emil Sundqvist, IKT-pedagog för förskolan, samt pengar från Jungbergsfonden är vi på Ladan med i ett projekt som syftar till att lyfta in digitaliseringen i förskolan på ett roligt och leksamt sätt samt höja pedagogernas kompetens i förskolan).

Sidan uppdaterad 2019-12-09