Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som går på en gräsmatta

Inskolning

Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande och Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. (Läroplan för förskolan Lpfö 98)

Föräldraintroduktion

Från och med juni 2010 startade vi med föräldraintroduktion som innebär att föräldrarna är aktiva och följer sitt barn under hela introduktionsperioden. På detta sätt får föräldrarna en större insyn i vår dagliga verksamhet och får vara med under en veckas rutiner och aktiviteter.

Schema

Hos oss är det vanligast att introduktionen börjar på en onsdag och avslutas tisdagen där på. Första dagen träffas man på förskolan mellan klockan 09.00- 10.30. Följande fyra dagar kommer barn och förälder mellan klockan 09.00-14.00.

Alla förekommande rutiner och aktiviteter är frivilliga att delta i och man avgör om man vill gå hem tidigare någon av dagarna. Introduktionstiden kan bli längre eller kortare än en vecka, med hänsyn till barnets bästa.

Mål med introduktionen

Föräldrar ska känna sig trygga och personalen ska ha börjat utveckla en tillitsfull relation med familjen när barnet ska lämnas själv första gången så att det för alla parter blir en så positiv upplevelse som möjligt.

Vår förhoppning är att föräldrar efter introduktionen känner att Skogsbrynet i enlighet med läroplanen erbjuder en rolig, trygg och lärorik verksamhet samt att vi tillsammans påbörjat förskolans arbete med att lägga grunden till ert barns livslånga lärande.

Sidan uppdaterad 2020-03-11