Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Vår verksamhet

Vi vill tillsammans med barnen och föräldrarna skapa en positiv och trevlig miljö där alla kan trivas och känna sig behövda.Vi vill att varje barn som kommer till oss skall få möjligheten att utvecklas till en människa som kan ta ansvar och visa hänsyn och empati mot sina kamrater.

Aktiviteter

Genom förskolans aktiviteter vill vi vidare stimulera och utveckla barnens sociala förmågor och samarbete i grupp.Leken har störst betydelse och ger barnet möjlighet att bearbeta intryck och att uppleva omvärlden. Genom leken lär sig barnen regler för social samvaro, samarbete och turtagning.

Vi är ute minst en gång varje dag på vår gård och vi går ofta till skogen där det finns stora möjligheter till all form av lek och rörelse.

På förskolan Skutudden ger vi alla barn en rolig, trygg och lärorik verksamhet med leken som verktyg.

Former av aktiviteter

På vår förskolan arbetar vi med många olika saker, vi jobbar med babblarna som är ett språkfrämjande material, äventyrspedagogik där vi tränar olika former av samarbete, sång, musik, dans, rörelse, yoga, uflykter till bl.a skogen, digitala verktyg, skapande, samlingar, fri lek med närvarande pedagoger och mycket annat.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-04-13