Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som bakar

Vår verksamhet

Vi är en förskola med två avdelningar: Jollen och Ekan. Vi har ett nära och öppet sammarbete mellan avdelningarna med en stor arbetsglädje.

Vi vill tillsammans med barnen och föräldrarna skapa en positiv och trevlig miljö där alla kan trivas och känna sig behövda. Vi vill att varje barn som kommer till oss skall få möjligheten att utvecklas till en människa som kan ta ansvar och visa hänsyn och empati mot sina kamrater och skapa en nyfikenhet till lärandet.

Barn och pedagoger leker utomhus

Aktiviteter

Genom förskolans aktiviteter vill vi vidare stimulera och utveckla barnens sociala förmågor och samarbete i grupp. Leken har störst betydelse och ger barnet möjlighet att bearbeta intryck och att uppleva omvärlden. Genom leken lär sig barnen regler för social samvaro, samarbete och turtagning.

Vi är ute minst en gång varje dag på vår gård och vi går ofta till skogen där det finns stora möjligheter till all form av lek och rörelse.

På förskolan Skutudden ger vi alla barn en rolig, trygg och lärorik verksamhet med leken som verktyg.

Barn som leker ute i snön

Former av aktiviteter

På vår förskola arbetar vi med många olika saker, vi jobbar med Babblarna som är ett språkfrämjande material, bee-bot som är ett programmerings-verktyg och en rolig upplevelse.

Vi använder oss av sång, musik, dans, rörelse, yoga, utflykter till bland annat skogen, digitala verktyg, skapande, samlingar, fri lek med närvarande pedagoger och mycket annat. Någonting vi precis har börjat med nu är NTA och temat luft.

Flera barn som står runt ett bord och tittar på saker man hittat i naturen

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-12