Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vuxen och två barn

Arbetsplan

Inför varje termin sätter vi som förskola upp prioriterade mål efter de behov som finns i barngruppen just nu.

Förskolans prioriterade mål

1. Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

2. Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter varje barn utvecklar:

  • Sin förmåga att fungera enskilt och grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
  • Sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka.

3. Barns Inflytande

Förskolan ska sträva efter varje barn utvecklar:

  • Sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
  • Sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Sidan uppdaterad 2020-03-12