Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som står ute i snön

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskole­klassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Möten

I Slättaområdet vill vi skapa möten för samarbete och utveckling av den peda­gogiska verksamheten i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem med utgångspunkt från läroplanernas gemensamma uppdrag. För att öka kvaliteten inom verksamheterna.

Mål

Vårt mål är att nätverksdialoger mellan förskolan och skolan ska genomföras minst en gånger per år och på så sätt få ökad kvalitet och samverkan inom verksamheterna.

Överlämningen

En del av dialogen mellan förskolan och förskoleklassen är överlämningen som sker genom att pedagoger på förskolan och föräldrar skriver en varsin del i ett dokument om barns lärande som sedan används som ett samtalsunderlag mellan förskolans och skolans pedagoger. Överlämning av barn i behov av särskilt stöd sker tillsammans med vårdnadshavare, förskolerektor, specialpedagoger och övrig berörd personal.

Samverkan mellan skolformerna (informationsblad) Pdf, 600.9 kB.

Sidan uppdaterad 2020-03-11