Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Högskolan Dalarnas byggnad i Falun en sommardag

Samverkan med Högskolan Dalarna

Förskolan Slättaskogen är en partnerförskola till högskolan Dalarna vilket inne­bär att vi tar emot studenter på långpraktik två gånger per år. Vi har sju peda­goger som är verksamhetsförlagda utbildare och tar emot studenter från förskollärarutbildningen.

Så här funkar samverkan

Studenterna är knutna till en förskola under hela sin utbildning och genomför där sin verksamhetsförlagda utbildning i fyra perioder om fem veckor vardera.

Studenterna besöker även förskolan vid olika tillfällen för fältstudiedagar, för att göra observationer kring uppgifter de har från sin högskoleförlagda kurser.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på förskolan ges barnen möjlighet att vara med på olika aktiviteter som studenterna har ansvar för, vilket ingår i de uppgifter de har med sig från högskolan.

Sidan uppdaterad 2020-03-11