Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som tittar in i kameran

Arbetsplan

Vår förskola kännetecknas av en mångkulturell kompetens där man möts av respekt för andra människor, andra kulturer och religioner samt människors lika värde. Samarbetet med ett bra bemötande för barn och vårdnadshavare är också ett kännetecken för förskolan.

Vi jobbar med åldershomogena grupper där vi bemöter barnen som egna individer. Pedagogerna har mångårig erfarenhet av mångkulturell pedagogisk verksamhet.

Vår förskola har en stor varierande gård med utvecklingsmöjligheter som inbjuder till utforskande lek och aktivitet.

Utvecklingsområden

Pedagogerna arbetar med reflektion och dokumentation som grund för utvecklingsarbetet på förskolan där verksamhetsdokumentationen är ett levande verktyg.

Förskolan samverkar med hemmet där vårdnadshavarna känner sig lyssnade på och pedagogerna upplever att vårdnadshavarna är intresserade av förskolans arbete.

Sidan uppdaterad 2020-03-12