Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som går på gräset

Inskolning

Föräldraaktiv inskolning

Föräldraaktiv inskolning innebär att du som förälder är med och aktivt deltar och finns med i rutinerna och verksamheten under hela den överenskomna tiden på dagen. Den övriga verksamheten pågår som vanligt och därmed får ni som föräldrar en god insyn i vår verksamhet. Barnet har tryggheten med sin egen förälder i den nya miljön och i mötet med barn och pedagoger.

Roller under inskolningen

Under inskolningen är det ni föräldrar och en pedagog som vägleder ert barn in i förskolan och dess rutiner. En pedagog har huvudansvaret under inskolningen men ni skolar in ert barn till alla pedagoger på förskolan.

Pedagogerna kommer under inskolningen att få möjlighet att se vad ert barn är van vid, hur det vill bli tröstat, vad det tycker om att leka med och så vidare.

Längd på inskolningen

Inskolningen brukar pågå under 3-5 dagar med det kan behövas längre tid, olika behov och önskningar kan finnas. Efter inskolningen erbjuds ni ett inskolningssamtal med ansvarig pedagog.

Sidan uppdaterad 2020-03-12