Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som står ute i snön

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Förskoleklass

Förskoleklasslärarna kommer till förskolan och hälsar på under vårterminen. Pedagoger från förskolan och förskoleklassen möts i juni för överlämningssamtal där man berättar om barnet utifrån barnets, vårdnadshavares och pedaogens synvinkel.

Skola

Vid skolbesöken på våren så uppmanar vi vårdnadshavarna att följa med och besöka skolan för att få en första kontakt med skolan och få inblick i miljön och omgivningen som barnet kommer att vistas i de närmaste åren.

Sidan uppdaterad 2020-03-12