Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som bakar

Vår verksamhet

På båda våra avdelningar Rubinen och Safiren går barn i åldrarna 1-5 år.

Varje tisdag och onsdag förmiddagar har vi gruppverksamhet. Barnen får då möjlighet att mötas mellan avdelningarna i åldersanpassade grupper.

Blåbär, svampar och myror

Vi har tre olika grupper: Blåbären (4-5-åringar), Svamparna (3-4-åringar) och Myrorna (1-3-åringar). På tisdagar är Blåbären och Svamparna inomhus på varsin avdelning och Myrorna har verksamhet ute på gården. Eftersom vi har skogen som granne och ser den som en tillgång går blåbären och svamparna till skogen på onsdagarna. Myrorna är inomhus på avdelningen Safiren.

Även på torsdagar samarbetar och möts vi mellan avdelningarna. Ett par barn från varje avdelning får möjlighet att tillsammans med en pedagog träffas i en mindre grupp och utöva något som för tillfället är aktuellt. Denna termin får barnen köra med bee-bot och måla.

På måndagar och fredagar har Rubinen respektive Safiren avdelningsmöte på förmiddagen. Samtliga barn är ute på gården med pedagoger från den ena avdelningen.

Prioriterade mål

I början av varje termin observerar vi barngruppen, samtalar med barnen och deras vårdnadshavare i syfte att få en bild av vad barnen är intresserade av just för tillfället. Vi sammanställer materialet och ser om vi hittar något gemensamt i gruppen och utefter det väljer vi ut något eller några prioriterade mål från läroplanen att fokusera lite mer på. Den här terminen har vi valt följande mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.


Programmering med bee-bot

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn ute i naturen med pedagog.
Barn som står i ring och pratar utomhus.
Månsand
Barn som målar.
Sidan uppdaterad 2020-03-10