Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Vår verksamhet

På båda våra avdelningar Rubinen och Safiren går barn i åldrarna 1-4 år.

Varje tisdag och onsdag förmiddagar har vi gruppverksamhet. Barnen får då möjlighet att mötas mellan avdelningarna i åldersanpassade grupper.

Blåbär, svampar och myror

Vi har tre olika grupper: Blåbären (4-åringar), Svamparna (3-åringar) och Myrorna (1- och 2-åringar). På tisdagar är blåbären och svampgruppen inomhus på varsin avdelning och myrorna har verksamhet ute på gården. Eftersom vi har skogen som granne och ser den som en tillgång går blåbären och svamparna till skogen på onsdagarna. Myrorna är inomhus på avdelningen Safiren.

På måndagar och fredagar har Rubinen respektive Safiren avdelningsmöte på förmiddagen. Samtliga barn är ute på gården med pedagoger från den ena avdelningen.

Prioriterade mål

I början av varje termin observerar vi barngruppen, samtalar med barnen och deras vårdnadshavare i syfte att få en bild av vad barnen är intresserade av just för tillfället. Vi sammanställer materialet och ser om vi hittar något gemensamt i gruppen och utefter det väljer vi ut något eller några prioriterade mål från läroplanen att fokusera lite mer på. Den här terminen arbetar vi med Kroppen:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande".


Barn som leker med dockhus.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn ute i naturen med pedagog.
Barn som står i ring och pratar utomhus.
Barn som leker med små djurleksaker och ritar gräs åt dem på papper.
Barn som målar.
Sidan uppdaterad 2019-02-28