Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som limmar löv

Vår verksamhet och planering

Förskolan Vallens uppdrag är att ge barnen en rolig, trygg och lärorik verksamhet i en säker miljö med leken som verktyg. Vi vill erbjuda barnen ett antal olika aktiviteter för att varje barns intresse ska kunna tillgodoses.

Vi reflekterar och diskuterar regelbundet och vi har ett medvetet förhållningsätt till barnen. På så sätt håller vi läroplanen levande.

Barn som springer lopp.

Aktiviteter under året

 • Vallenlöpet
 • Lucia
 • Maskerad/Gosedjursfest
 • Skiddag
 • Sommarfest
 • Midsommarfirande
 • Avslutningsutflykt för blivande förskoleklassbarn

Barnen lär sig och utvecklas genom

Barnen som leker utomhus.

Lek

Leken är barns sätt att utforska, lära och därför grundläggande i vår verksamhet. Vi ändrar lekmiljön kontinuerligt för att den ska anpassas till barnens behov och intressen. I leken får barn:

 • Utveckla sin fantasi
 • Själva välja kamrater och sysselsättning
 • Utveckla sin sociala kompetens
Barn som leker på marken i skogen.

Friskvård och rörelse

Här är några av de aktiviteter som vi erbjuder:

 • Gymnastik till musik
 • Promenader i närområdet/lekplatser
 • Lek i skogen
 • Utflykter med fika/korvgrillning
Barn som sitter i ring inne i förskolan.

Samling

Vi delar upp barnen i grupper efter ålder. Det blir ungefär 10 barn i varje grupp. Vi vill att alla barn ska få möj­lig­het att komma till tals, lyssna på varan­dra och att kunna påverka sin vis­telse på förskolan.

Exempel på vad vi gör på samlingen:

 • Språk- och mattelek
 • Teknik
 • Sång och drama
 • Lekar
Barn som målar på dukar i skogen.

Skapande i alla former

Vi vill erbjuda barnen tillfällen att ut­veckla sin kreativa förmåga. Barnen får prova på:

 • Målning inne/ute
 • Pyssel
 • Bygglek
 • Playdoh och lera
 • Experiment
 • Sy och väva
Barn som leker med grenar ute på gården.

Skogen

Förskolan Vallen har nära till flera skogsområden som vi ofta utnyttjar. Förutom lek gör vi detta i skogen:

 • Hitta Vilse (utbildning för barn om hur man gör om man skulle gå vilse i skogen)
 • Lär barnen vad som finns i naturen och vara aktsam om den
 • Fruktstunder
 • Samlingar (mattelek, språklek och naturkunskap)

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-10-11