Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker i en sandlåda

Vår verksamhet

Utevistelsen är viktig för oss

Vi på förskolan Vandraren lägger stor vikt på utevistelse med barnen. I vår närmiljö har vi möjlighet till olika upplevelser i naturen. Vi övar barnens språkliga medvetenhet och tillgodoser barnens behov indivi­du­ellt och i grupp genom olika pedagogiska aktiviteter.

Flexibel lärandemiljö

Vi har en flexibel lärandemiljö, där vi utvecklar och anpassar utegården och lokalerna inne efter barnens intressen och behov. Vi lägger stor vikt vid utevistelse.

Matematik

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att använda, undersöka och upptäcka matematik i meningsfulla sammanhang. /Lpfö-98.

Vi jobbar med:

  • Utematematik (gruppvis varje vecka) i skogen och ibland inne på förskolan.
  • Utveckla förståelse för rum, form, läge och riktning, mängder,antal, ordning, talbegrepp (inne och ute).
  • Geometri (former och mönster).
  • Mätning med remsor, pinnar och så vidare.
  • Begrepp i år vardag. Till exempel räknar barnen i samlingen: Hur många dagar har en vecka? Hur många tallrikar ska vi duka?
  • Mattesånger, spel med tärning, mattesagor.
  • IT-baserade pedagogiska program på Ipaden.

På Lika Villkor

Pedagogerna på förskolan har gått kompetensutbildning På lika villkor - om jämställdhet, och ICDP - om vägledande samspel.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-03-04