Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två Hatten-barn går balans i skogen som ligger alldeles intill förskolan

Vår verksamhet

På Zinkstigens förskola tar vi vara på barns vetgirighet och lust att lära. Med relativt jämngamla barn i grupperna kan leken, miljön och materialet anpassas utifrån gruppens liknande förmågor, behov och intressen. Vi menar att barn lär och utvecklas i samspel med andra barn och med tillgängliga vuxna under både fria och planerade former.

Förskollärarna på Zinkstigen går just nu Skolverkets fortbildning som heter Läslyftet. Läslyftet i förskolan är en kompetensutveckling där de lär sig hur arbetslagen kan utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling.

Hatten

På Hatten är en 1-3-årsavdelning. På tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi grupparbeten, där barnen är indelade i tre bestämda grupper med varsin pedagog. Den gula och blåa gruppen innehåller avdelningens 2-3 åringar, och den röda gruppen innehåller avdelningens 1-2 åringar.

Varje grupps aktivitet grundar sig dels utifrån samtal med föräldrar, våra egna observationer kring vad barnen intresserar sig för samt mål från förskolan läroplan. 

På Hatten finns det stora intressen för skapande, sång, dans, musik och motoriska aktiviteter. Därför har varje grupp en varsin dag då de har tillgång till ateljén, och en varsin dag då de har tillgång till vårt motoriska rum. Detta för att alla barn ska få möjlighet till skapande, samt möjlighet till dans, sång och motorikövningar. Grupperna har också en valfri dag, vilket innebär att vi är fria till att göra någon annan aktivitet, exempelvis gå till skogen, bygga med duplo, etc.

På Hatten jobbar vi en del med tecken som stöd. Vi försöker teckna vid förskolans alla dagliga situationer och har även Veckans sång, en sång som vi sjunger innan måltiderna, i 2-3 veckor med tecken som stöd som rörelser till.

Pyssel som är gjorda av barn på en förskola

Månulvar, skapade av Kompisklubben.

Kronan

Kronan är en 3-5 års avdelning. Under dagen när det inte är gruppverksamhet har barnen valstund, där de får välja vilka rum de vill vara i under dagen. På detta sättet får barnen ett inflytande i sin utbildning.

Barnen är indelade i två grupper utefter åldern där de äldsta är med i Kompisklubben och de yngre barnen i Fjärilsgruppen. Var grupp arbetar med varsitt projekt/tema tisdagar och torsdagar utefter intressen i grupperna samt mål från förskolans läroplan. På onsdagar är förmiddagens verksamhet förlagd i skogen. Där får barnen olika uppdrag att genomföra.

Kompisklubben arbetar just nu mest med skapande-projektet Månulvarna samt 3D i förskolan.

Projektet Månulvarna grundar sig utifrån boken med samma namn, skriven av Malin Ahlin. Barnen bygger upp månulvarnas värld utifrån boken och bestämmer själva vad som ska finnas med. Förutom skapande bearbetas mycket känslor och vänskap, samt könsstereotyper då figurerna är könsneutrala. Figurerna i boken har både på sig ett rosa förkläde samt mustach.

I projektet Teknikerjakten får barnen genom förskole-projektet 3D i förskolan testa och prova på olika typer av 3D-skapande. Det skapas både kuber samt testas olika typer av kameror. Detta syftar till att barnen ska bli intresserade av naturkunskap och teknik.

Fjärilsgruppen arbetar mycket med olika typer av skapande, men även de får ta del av 3D i förskolan. Fjärilsgruppens aktiviteter sker genom mini-projekt som grundar sig barnens nuvarande intressen. Några av de projekt de arbetat med under höstterminen 2019 är hösten, kroppen och alfabetet.

Genom att uppdela barnen i mindre grupper blir det enklare för varje barn att göra sin röst hörd och för oss pedagoger att se varje individ och anpassa aktiviteterna i projekten utifrån barnens intressen och behov.

Barn som pysslar

Ett barn från Kronan gör en kub genom projektet 3D i förskolan.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-09