Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Vår verksamhet

Barn som målar på vitt papper på golvet.

På Zinkstigens förskola tar vi vara på barns vetgirighet och lust att lära. Med relativt jämngamla barn i grupperna kan leken, miljön och materialet anpassas utifrån gruppens liknande förmågor, behov och intressen. Vi menar att barn lär och utvecklas i samspel med andra barn och med tillgängliga vuxna under både fria och planerade former.

Hatten

På Hatten som är en 1-2 års avdelning har ett utvecklingsprojekt om "Toddlare" inspirerat vårt arbete och förhållningssätt.

Ordet toddlare betyder ”den som tultar” och avser förskolans 1-2 åringar. Vi menar att toddlarkroppen är själva ankaret i barnens lekfulla samvaro. Det är med hjälp av kroppen som barn utvecklar lek, humor och hälsningsceremonier.

Lekande toddlare på livligt lekhumör, med skiftande "hit-och dit rörelser" medför en hel del oljud men idag vet vi att det är genom att tumla, falla, springa, dunka, vippa, välta, skratta, klucka, le och låta som toddlarna gör sina relationer och lär sig social kompetens. Den här kunskapen och förmågan att se och förstå vad som händer mellan toddlarna bidrar till att vi har en mycket bra verksamhet för våra yngsta barn på förskolan Zinkstigen.

Under hösten 2015 arbetar vi med Bondgården som projekt.

Kronan

På Kronan som är en 3-4 års avdelning har utvecklingsprojektet Kronans förmiddagsval hjälpt oss att dela barnen i mindre grupper samt utvecklat vårt inlyssnande förhållningssätt.

Under hösten 2015 har vi tänkt att ha tema Sagor. Barnen för oss vidare i projektet i och med deras intressen och lust att lära. Barnen kommer att vara uppdelade i mindre grupper, detta för att det är då lättare för alla barn att göra sin röst hörd och för oss pedagoger att se varje individ och anpassa aktiviteterna i projektet utifrån barnens intressen och behov.

Våra mål och metoder följs upp och utvärderas kontinuerligt genom det systematiska kvalitetsarbetet. Det pedagogiska arbetet är organiserat utifrån ett pedagogiskt år indelat i olika perioder såsom inskolning -projekt-och traditionsperioder.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-04-13