Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Vår verksamhet

På Zinkstigens förskola tar vi vara på barns vetgirighet och lust att lära. Med relativt jämngamla barn i grupperna kan leken, miljön och materialet anpassas utifrån gruppens liknande förmågor, behov och intressen. Vi menar att barn lär och utvecklas i samspel med andra barn och med tillgängliga vuxna under både fria och planerade former.

All ordinarie personal på Zinkstigen går just nu Skolverkets fortbildning som heter Läslyftet. Läslyftet i förskolan är en kompetensutveckling där vi lär oss hur vi kan utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling.

Hatten

På Hatten som är en 1-2 års avdelning har ett utvecklingsprojekt om "Toddlare" inspirerat vårt arbete och förhållningssätt.

Ordet toddlare betyder den som tultar, och avser förskolans 1-2 åringar. Vi menar att toddlarkroppen är själva ankaret i barnens lekfulla samvaro. Det är med hjälp av kroppen som barn utvecklar lek, humor och hälsningsceremonier.

Lekande toddlare på livligt lekhumör, med skiftande hit-och dit rörelser medför en hel del oljud men idag vet vi att det är genom att tumla, falla, springa, dunka, vippa, välta, skratta, klucka, le och låta som toddlarna gör sina relationer och lär sig social kompetens. Den här kunskapen och förmågan att se och förstå vad som händer mellan toddlarna bidrar till att vi har en mycket bra verksamhet för våra yngsta barn på förskolan Zinkstigen.

Utifrån samtal med föräldrar och våra egna observationer kring vad barnen intresserar sig för skapar vi varje termin ett projekt/tema att arbeta med. Projektet är gemensamt för hela avdelningen och grundar sig i både barnens intressen samt mål från förskolans läroplan. Under hösten 2018 arbetar vi med Bondgården som projekt.

Ett litet barn med en nalle

Kronan

På Kronan som är en 3-4 års avdelning har utvecklingsprojektet Kronans förmiddagsval hjälpt oss att dela barnen i mindre grupper samt utvecklat vårt inlyssnande förhållningssätt.

På tisdagar, onsdagar och torsdagar delar vi in oss i våra bestämda grupper. Barnen är indelade i grupperna utefter åldern där de äldsta är med i Kompisklubben, de ”mellersta” barnen i Fjärilsgruppen och de yngsta i Nallegruppen. Var grupp arbetar med varsitt projekt/tema utefter intressen i grupperna samt mål från förskolans läroplan. Grupperna har också en varsin ”utedag” som oftast innebär en utflykt till någon av våra närliggande lekplatser eller skogar. Genom att uppdela barnen i mindre grupper blir det enklare för varje barn att göra sin röst hörd och för oss pedagoger att se varje individ och anpassa aktiviteterna i projekten utifrån barnens intressen och behov.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-02-28