Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som bakar pepparkakor

Vår verksamhet

Följ barnet

Vår verksamhet grundar sig på montessoripedagogiken.

  • Ett förhållningssätt som grundar sig på att barnet har en egen drivkraft att sträva mot självständighet. För att nå dit måste vi möta varje enskilt barn utifrån dess förutsättningar.
  • Pedagogerna strävar efter en lugn och harmonisk miljö för barnen. Att inte störa eller förstöra är ett centralt begrepp i montessoripedagogiken.
  • Miljön är anpassad för barnet och väl förberedd för att barnet ska kunna jobba självständigt med allt material på förskolan.
  • Ett arbetspass under förmiddagen där barnen under en längre tid själv kan välja vad det vill göra, samt hur länge de vill göra det och med vem.
  • Montessorimaterialet, som hjälp i barnets utveckling både motoriskt och intellektuellt.
  • Engagerade pedagoger där flertalet har en montessoriutbildning.
  • Utevistelse, musik, dans, bild, drama, högläsning är några exempel på aktiviteter barnen möter varje dag.

Flera av pedagogerna har utbildning i ICDP- vägledande samspel, ett program som grundar sig på FN:s barn konvention. Vägledande samspel handlar om ett positivt samspel mellan vuxna och barn samt mellan barn och barn. Det handlar om respekt, lyhördhet och positiv gränssättning för barnet.

Barn som leker i en sandlåda

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-02-17