Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En mamma och två barn tittar på en dator

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet attutvecklas efter sina förutsättningar.

Värnar om mötet

På Callisto värnar vi om mötet vid lämning och hämtning, där vi i största möjliga mån stämmer av hur dagen varit. Bilder från verksamheten finns på lärplattan i hallen eller på en digital fotoram.

Vi har flera forum för att mötas: föräldrafika, sommarfest, fixarkvällar och föräldramöte är några exempel.

Besök ditt barn

Föräldrasamtal erbjuds två gånger under förskoleåret, där vi samtalar kring barnens trivsel och lärande på förskolan.

Alla föräldrar är varmt välkomna att besöka sitt barn under en dag på förskolan.

Sidan uppdaterad 2020-02-17