Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som står ute i snön och lipar

Tider och rutiner

Förskolans öppettider

Kommunens förskolor är öppna, utifrån barnens vistelsetid, från klockan 06.00 till klockan 18.30. Detta gäller alla förskolor förutom på den dygnet-runt-öppna förskolan Ugglevägen.

Vistelsetiden för barnet avtalas skriftligt, via ett schema, utifrån vårdnadshavarens arbets- studie- och resetid.

15 timmars förskola

De barn som går 15 timmar på förskolan har tiderna tisdag till torsdag 08.30-13.30.

Schemaändring

Vid större schemaändringar gäller två veckors framförhållning.

En dag på Callisto

En dag på Callisto ser ungefär ut så här. Tiderna skiljer sig lite mellan avdelningarna. De yngre barnen äter oftast lite tidigare än angivet klockslag.

 • Callisto öppnar när första barnet är schemalagt.
 • Klockan 7:00 äter vi Frukost.
 • Kl. 7.30-8.30 tar vi emot alla barnen ute.
 • Kl. 08.30 går vi in.
 • Kl. 08.30- 11.00 har vi arbetspass eller utflykt.
 • Kl. 11.00-11.15 (cirka tid) är det samling.
 • Kl. 11.20 äter vi lunch.
 • Kl. 12.00-14.00 är det vila för de yngre barnen och utevistelse för övriga barn.
 • Kl. 14.30 äter vi mellanmål.
 • Dagen avslutas ute eller inne beroende på väder.
 • Callisto stänger när sista barnet är schemalagt.
Sidan uppdaterad 2020-02-17