Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mamma och barn.

Köregler för kommunens förskolor

  • Inkomna ansökningar ordnas efter garantidatum (kötid fyra månader) och ålder, äldsta barnet placeras först.
  • Inget barn får starta inskolning innan det fyllt ett år.
  • Syskon till redan placerat barn har förtur till ledig plats vid samma förskola som syskonet är placerat på.
  • I familjer med fler barn i kö är det äldsta förskolebarnet köledare. Vi arbetar för att så långt det är möjligt att erbjuda alla syskon som står i kö plats på samma förskola.

Platserbjudande

Vid erbjudande om plats på förskola/familjedaghem ingås ett avtal mellan vårdnadshavare och kommunen. Avtalet blir giltigt när vårdnadshavare har tackat ja till platsen. Om svaret inte inkommer inom det utskrivna svarsdatumet, erbjuds platsen till nästa barn i kö.

Tacka ja

När du tackar ja till platsen får du en skriftlig bekräftelse på det. Du börjar betala avgift från det datum som står på avtalet.

Om barnet inte kan få plats i området som du valt erbjuds du en plats på annan förskola­/familjedaghem i kommunen. Om du tackar ja till erbjuden plats men sen vill byta förskola/familjedaghem är det viktigt att skicka in en ansökan om omplacering. Nytt ansökningsdatum blir det datum omplaceringen kommer in till placeringsassistenterna.

Tacka nej

Tackar du nej till en förskola/familjedaghem som ligger i samma område som någon av de förskolor/familjedaghem du valt, måste en ny ansökan skickas in. Din ansökan placeras då utifrån gällande köregler.

Tackar du nej till en förskola/familjedaghem som ligger i annat område än någon av de förskolor/familjedaghem du valt, kan du välja att stå kvar i kö till önskad förskola/ förskolor/familjedaghem.

Sidan uppdaterad 2018-01-03