Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som anger måtten

Aktiva skoltransporter

Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter – helt enkelt att gå eller cykla till och från skolan.

Falu kommun har valt att engagera sig i projektet eftersom vi ser att projektmålen bidrar till våra prioriterade hållbarhetsmål. Vi tror på upplägget och hoppas hitta en framgångsrik metod att få fler barn att gå eller cykla till skolan.

Vi deltar med två skolor, Främbyskolan och Östra skolan, tillsammans med Högskolan Dalarna där vi ska utvärdera innovationens effekt på fysisk hälsa samt innovations kostnadseffektivitet.

Läs mer om forskningsprojektet Aktiva skoltransporter på aktivaskoltransporter.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-04-25