Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ansökan och regler

Här nedan följer en sammanfattning av regler som gäller för fritidshemsplaceringar i Falu kommun. För mer detaljerade anvisningar och regler gällande taxa och bestämmelser hänvisas till broschyren ”Allmänna villkor och taxa”. Blankett för ansökan finns bakom ikonen Självservice ovan.

Vem kan söka fritidshemplacering?

För att barnet ska ha rätt till fritidshemsplacering ska vårdnadshavare studera eller arbeta. Ansökan om plats skall skickas till barn- och utbildningsförvaltningen innan placering kan påbörjas för att försäkringar ska gälla.

Delad räkning

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men inte gemensamt hushåll får varsin räkning om båda vårdnadshavarna nyttjar platsen. För att anmäla delad räkning måste respektive vårdnadshavare skicka in en ny blankett för inkomstredovisning till barn- och utbildningsförvaltningen. På blanketten görs anmälan om delad räkning genom att fylla i den andra vårdnadshavarens personnummer på raden med ”delar faktura med”.

Avgift

Avgiften för fritidshem står beskrivet i Allmänna villkor och taxalänk till annan webbplats

Inkomsten rättas till månadsskiftet efter den inkommit till skolkontoret.

Byte av taxa för förskolebarn till taxa för skolbarn sker den 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass.

Vid byte av skola/fritidshem skickas ny anmälan till barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska ske skriftligt på blanketten ”Uppsägning”. Uppsägningstiden är minst en månad från att blanketten inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen. När ett barn som går på fritidshem får syskon eller om någon av vårdnadshavarna blir arbetssökande skall platsen sägas upp skriftligt. Under uppsägningstiden betalas avgift.

Uppsägningstiden är minst en månad och räknas från den dag uppsägnings­handlingen har kommit till barn- och utbildningsförvaltningen, placerings­assistenterna.

Den som sagt upp sin plats men söker och får en ny inom tre månader ska betala avgift under uppehållet.

Avstängning av plats

Avstängning från plats kan ske om inte vårdnadshavaren betalar sin avgift. Vid avstängning ska hela skulden vara betald innan ny placering kan göras.

Skolskjuts

Elever har inte rätt till skolskjuts mellan bostaden och fritidshemmet.

Fritidshemsplacering på friskolor

För friskolor gäller samma regler som för de kommunala skolorna förutom att ansökan och uppsägning skall ske direkt till den aktuella friskolan

Hantering av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)

Enligt personuppgiftslagen (PuL) skall den som för personregister informera de som registreras. Barn- och utbildningsnämnden registrerar personuppgifter om dig och ditt barn i dataregister för förskoleadministration för att kunna administrera ansökningar, barnomsorgsavgifter, adresslistor m.m. Exempel på personuppgifter som registreras är: personnummer, namn, adress, telefonnummer m.m. Uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i PuL.

Kontakt

Ta gärna kontakt med placeringsassistenterna om du har frågor om ansökan, regler, taxa m.m. Information och öppettider hittar du under kontaktikonen i verktygsfältet (ovanför sidbilden).

Sidan uppdaterad 2017-10-10