Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ansök eller säg upp plats på fritidshem

Ansökan

Vi ser helst att du gör din ansökan digitalt via webben, då får du också en bekräftelse på att din ansökan kommit in till placeringsassistenterna.För vårdnadshavare som inte bor på samma adress rekommenderar vi däremot att ni gör er ansökan på blankett.

Alla länkar och blanketter finns under Självservice på varje skolas sida.

Dygnet-runt-placering

Behöver du omsorg på obekväm arbetstid finns förskolan Ugglevägen som även erbjuder dygnet-runt placering för barn 6-12 år. Ansökan till Ugglevägen görs till placeringsassistenterna via blanketten ansökan.

Vem kan söka?

Läs mer om vem som kan söka till plats på fritidshem.

Uppsägning av plats

När någon i familjen blir arbetssökande, föräldraledig eller barnet inte längre har behov av fritidshemsplats måste platsen sägas upp skriftligt till placeringsassisterna. Skriftlig uppsägning gäller även om du flyttar från kommun. Blanketten hittar du under Självservice.

Delad faktura

Om ditt barn har en placering med delad faktura och du vill säga upp din del av platsen är det bara du som ska göra uppsägningen. Finns det två vårdnadshavare är det viktigt att båda skriver under uppsägningen för att den ska vara giltig.

Frånvaro blir uppsägning

Om barnet är borta från fritidshemmet utan att du anmält frånvaro, får barnet behålla platsen i högst tre månader. Därefter sägs platsen upp av barn- och utbildningsförvaltningen.

Vad händer efter uppsägningen?

Som uppsägningsdatum gäller den dag placeringsassistenterna har tagit emot din skriftliga uppsägning. När vi har mottagit och registrerat uppsägningen skickar vi en bekräftelse.

Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte.

Byte från förskola/familjedaghem till fritidshem

Om ditt barn är placerat i förskola/familjedaghem sker bytet till fritidshemmet tidigast första måndagen i augusti.

Sidan uppdaterad 2018-08-29