Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada barn

Fritidshem

På fritids kommer du att få utveckla intressen inom olika områden, vi utgår ifrån din nyfikenhet och det som gör dig glad. Du ska mötas av respekt, men också möta andra med samma respekt tillbaka.

Du kommer att få delta i aktiviteter som handlar om de mänskliga rättigheterna - både på det egna fritidshemmet, men också mänskliga rättigheter för alla i hela världen. Det är viktigt för oss att du ska få möjlighet att träffa andra barn och vuxna. Det är i mänskliga möten vi lär och utvecklas!

Kommunala fritidshem

Alla kommunala fritidshem har fantastiska skolgårdar och inomhusmiljöer. Läs mer om fritidshemmen på skolornas egna sidor.

Vilka kan gå på fritidshem?

Alla elever som har en skolplacering i förskoleklass till och med årskurs 6 har rätt att söka plats på fritidshem så länge vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Barnet blir placerat i de fritidshem där de har sin skolplacering. Det är inte kö till fritidshem. Behöver du omsorg på obekväm arbetstid finns kommunala förskolan Ugglevägen som även erbjuder dygnet-runt placering för barn 6 -12 år. Vid ansökan till Ugglevägen krävs alltid ett arbetsgivarintyg.

Fullständiga regler och villkor finns i våra Tillämpningsföreskrifter för förskola, familjedaghem och fritidshem. Läs också våra Frågor och svar.

Ansökan

För att ansöka om plats på fritidshem behöver du fylla i en ansökan. Ansökan ska göras via våra e-tjänster minst 14 dagar innan du behöver en plats.

När ditt barn har blivit tilldelad en plats får du ett platserbjudande via e-tjänsten. Du måste svara på platserbjudandet senast på angivet svarsdatum. Om inte svar inkommit i tid återkallas erbjuden plats och ansökan tas bort.


Inkomster och avgifter

Hushållets registrerade månadsinkomst före skatt ligger till grund för avgiften. Registrera din inkomst via e-tjänsten. Det är viktigt att du uppdaterar inkomstuppgifterna årligen, när förändring sker och när Barn- och utbildningsförvaltningen uppmanar till att förnya uppgiften.

Vad kostar det? (PDF) Pdf, 104.1 kB.

Vi behöver uppgifter om ditt hushålls månadsinkomst före skatt för att kunna debitera rätt avgift för barnets placering i förskola, familjedaghem eller fritidshem enligt reglerna för så kallad maxtaxa. I Falu kommun benämner vi detta hel avgift. Avgiften baseras på beskattningsbar månadsinkomst. För mer information om beskattningsbar inkomst, läs i våra Tillämpningsföreskrifter.

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll och får en faktura. Hushållets månadsinkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn. Det innebär också att barn som är folkbokförda på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Avgiften betalas tolv månader per år oavsett om ditt barn är närvarande eller inte.

Inkomsttaket förändras årligen och fastställs av Skolverket. Avgiften regleras utifrån hushållets registrerade månadsinkomst. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Vad kostar det? (PDF) Pdf, 104.1 kB.

Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder barnomsorgen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. Då har var och en av er rätt att använda platsen utifrån behovet i sitt hushåll. Varje vårdnadshavare betalar då 50 procent av den framräknade avgiften. Den sammanlagda avgiften för en plats blir aldrig mer än maxtaxan för fritidsplatsen.

De inkomstuppgifter som du lämnat och som ligger till grund för avgiften kommer att jämföras mot Skatteverkets uppgifter om inkomst för det aktuella inkomståret. Denna årsavstämning görs för att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet. De uppgifter som hämtas från Skatteverket finns tillgängliga för oss att hämta årsskiftet efter det år som gäller.

Avgiften kommer att regleras i efterskott om det visar sig att vårdnadshavaren betalt för lite. Ingen kontroll görs om hushållet angivit maxtaxa eller inte lämnat några inkomstuppgifter så att maxtaxa automatiskt registrerats.

Läs mer i våra Tillämpningsföreskrifter.


Barnschema och meddelanden

Du kan via e-tjänsten registrera ett schema där du meddelar barnomsorgen vilka tider du som vårdnadshavare kommer att hämta och lämna dina barn. Där kan du även meddela frånvaro.

Om du som vårdnadshavare vill meddela förskolan/fritidshemmet tillfälliga förändringar kan du använda SMS-tjänsten.


Ändra och avsluta

Det är viktigt att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade hos barn- och utbildningsförvaltningen. Registrera eller ändra dina kontaktuppgifter.

När det har skett en förändring i hushållet (exempelvis separation eller samboskap) behöver ni registrera förändringen hos Barn- och utbildningsförvaltningen via en blankett som du finner här: Registrera ändrade familjeförhållanden.

Du måste säga upp ditt barns plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem. Det gör du minst en månad innan barnet ska sluta. Läs mer och avsluta barnomsorgsplats via våra e-tjänster.

Sidan uppdaterad 2024-06-13