Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Om tillsynsansvar i fritidshem

Här hittar du som vårdnadshavare information om ansvar vid hämtning och lämning i fritidshemmet.

Allmän information

Till och med åk tre är praxis att du som särskilt förordnad vårdnadshavare
lämnar/hämtar ditt barn i fritidshemmet.

Från och med åk 4 är praxis att ditt barn kan gå till och från fritidshemmet själv.

Om ditt barn ska t ex leka med kamrat, gå hem på egen hand, ensam ta sig till och
från annan plats/aktivitet, bli hämtad av annan person el dyl, ska du som särskilt
förordnad vårdnadshavare meddela personalen på fritidshemmet (helst skriftligt).

Scheman och tider

Du som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar för att lämna in aktuella tider då ditt barn ska vistas i fritidshemmet senast två veckor i förväg. Praxis är att uppgifterna uppdateras vid terminsstart och inför skollov.

Frånvaro

Du som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar för att frånvaroanmäla ditt barn till fritidshemmet.

 • Om ditt barn inte är frånvaroanmält, men ändå inte kommer på utsatt tid,
  förväntas inte personalen kontakta dig som vårdnadshavare. Skolplikten
  inträder när skolan börjar och du som vårdnadshavare kontaktas då av
  skolan.

Fysisk gränsdragning för överlämning

När du som särskilt förordnad vårdnadshavare överlämnar ditt barn till personal på fritidshemmet övergår ansvaret från dig som vårdnadshavare till fritidshemmets personal.

 • Om ditt barn, enligt överenskommelse, får gå själv, övergår ansvaret från dig
  som vårdnadshavare till fritidshemmets personal när ditt barn befinner sig
  inom skolans område (skolgård), inom schemalagd tid.
 • Om ditt barn befinner sig inom skolans område, utom schemalagd tid
  ansvarar du som vårdnadshavare för ditt barn.

Barns egna fritidsaktiviteter under fritidshemstid

Om ditt barn har egna fritidsaktiviteter under fritidshemstid ansvarar du som
vårdnadshavare för ditt barn från det att det lämnar fritidshemmet till att det kommer tillbaka. Detta ska meddelas fritidshemmet.

 • Tillsynsansvaret ligger alltid hos vårdnadshavare under det att aktiviteten
  pågår.

Övrigt

Vårdnadshavare har rätt till fritidshemsplats för barnet vid förvärvsarbete, studier och om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, inklusive skälig restid.

Skolan är inte allmän plats under verksamhetstid.

Sidan uppdaterad 2021-04-08