Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som cyklar på en skogsväg sommartid

Lov och ledighet

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan kan rektor bevilja kortare ledighet. Längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om hur ansöker på sidan E-tjänster och blanketter.

Läsårstider inom kommunal grund- och gymnasieskola,


Vårtermin 2022

måndagen 10 januari – fredagen 10 juni

10 januari – 11 januari

Studiedagar

12 januari

Skolstart för elever

28 februari – 4 mars

Sportlov v. 9

18 april - 22 april

Påsklov v. 16

27 maj

Lovdag

31 maj

Studiedag

10 juni

Terminsavslutning


Hösttermin 2022

måndagen 15 augusti – onsdagen 21 december

15 augusti

Skolstart för elever

13 oktober

Studiedag

31 okt – 4 nov

Höstlov v. 44

21 december

Terminsavslutning


Vårtermin 2023

måndagen 9 januari – fredagen 9 juni

9 januari – 10 januari

Studiedagar

11 januari

Skolstart för elever

27 februari – 3 mars

Sportlov v. 9

10 april - 14 april

Påsklov v. 15

2 maj

Studiedag

19 maj

Lovdag

5 juni

Lovdag

9 juni

Terminsavslutning


Falu kommuns förskolor

Vårtermin 2022

14 januari

Studiedag

21 mars

Studiedag

30 maj

Studiedag

Hösttermin 2022

26 augusti

Studiedag

31 oktober

Studiedag

Vårtermin 2023

13 januari

Studiedag

20 mars

Studiedag

29 maj

Studiedag

Sidan uppdaterad 2020-02-20