Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre barn som tittar på en ipad

Ordningsregler

På Gruvrisskolan utgår vi från att alla tar sitt ansvar. Var och en visar hänsyn och deltar i det man förväntas göra. Vi lyssnar till varandra och dialogen utgör grunden för vår gemenskap.

På Gruvrisskolan har vi - elever, pedagoger och annan personal - ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan. För en god arbetsmiljö behöver vi samarbeta med våra elevers vårdnadshavare. Det är viktigt för att skapa förutsättningar för en trygg skolmiljö.

Här följer fem övergripande regler som gäller på Gruvrisskolan. Varje årskurs skall sedan dessutom ha egna klassrumsregler.

Gruvrisskolans ordningsregler

Regel

Om regeln inte följs

Kommentar

På Gruvrisskolan visar vi respekt för varandra. På vår skola accepteras inga former av kränkningar varken av elever eller av vuxna.

Individuellt samtal. Vid kränkningar skall detta anmälas till rektor enligt rutin för kränkande behandling.Vårdnadshavare informeras.

Det skall vara studiero i undervisningen.

Individuellt samtal.

Vårdnadshavare informeras.

Elever använder inte sin mobiltelefon under skoltid och fritidstid*

Lärare eller annan personal omhändertar mobiltelefonen (alternativt annan sak) som stör undervisningen. Den återlämnas vid skoldagens slut alternativt hemgång från fritidshemmet.

Vårdnadshavare informeras.

Vi är rädda om vår gemensamma miljö på Gruvrisskolan. Det innebär att: Du skall ta ansvar för det skolmaterial du får låna av skolan, t ex böcker, datorer och lekmaterial.

Individuellt samtal. Vid skadegörelse kan man bli ersättningsskyldig.

Vårdnadshavare informeras.

Det är inte tillåtet att lämna skolans område under skoltid och fritidshemstid utan personalens tillstånd.

Individuellt samtal.

Vårdnadshavare informeras. Om en elev saknas under skol- och fritidstid startar skolan ett eftersök. Hittas inte eleven så kontaktas polisen.

* Lärare alternativt fritidspedagoger kan dock besluta att eleverna får använda sina mobiltelefoner om det passar i undervisningen. Undantag kan även göras om en elev är i behov av extra anpassningar med stöd av mobiltelefon.

Gruvrisskolans ordningsregler reviderades inför läsåret 2018-2019.

Sidan uppdaterad 2020-02-20