Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skol-IF

Svenska Skolidrottsförbundets idé är att få barn och ungdomar, såväl förenings- som icke föreningsanslutna, att motionera och vara fysiskt aktiv. Genom intressanta och spännande aktiviteter läggs grunden till en god hälsa och sunda vanor.

Våra utbildningar skapar förutsättningar för att fostra framtidens ideella ledare. Det krävs att det är ett aktivt val (att man väljer själv) när man vill bli medlem i Gruvrisskolans IF, sedan behövs även personnummer (tio siffror) och en medlemsansökan på Gruvrisskolans IF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Barn och ungdomar förverkligar önskemål

I Skolidrottsförbundet är det barn och ungdomar som styr verksamheten och själva förverkligar sina idéer. Verksamheten bygger på idrott för skolungdomar, av skolungdom. Det är därför ungdomarna som tar besluten genom olika styrelseuppdrag. En skolidrottsförening är en egen juridisk person och tillhör inte skolan.

Föreningens aktiviteter vänder sig till sina medlemmar och är inte obligatorisk för alla elever som går i skolan. Skolidrottsförbundet bedriver ett effektivt och framgångsrikt arbete med att ge unga människor förståelse och kunskap om föreningsliv. Den initiativkraft och ansvarstagande som unga föreningsaktiva känner i en egen förening är viktig.

Föreningens ekonomi

Ibland behövs extra pengar i föreningskassan för att utveckla föreningens verksamhet, köpa in material, kläder, åka på kurser eller läger och utbilda sina medlemmar i ledar- och föreningskunskap. Skolidrottsföreningen kan ansöka om ekonomiskt stöd, bland annat Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sina aktiviteter.

Försäkring för alla aktiva medlemmar

Alla medlemmar är försäkrade när de är med på skolidrottsföreningens aktiviteter och utövar någon form av idrott.

Bakgrund om vår skolidrottsförening

Skolidrottsföreningen på Gruvrisskolan bildades 2019. Vi tillhör Dalarnas distriktsförbund och får bidrag från bland annat kommunen, idrottslyftet, LOK-stöd mm. Vår skolidrottsförening har en aktiv styrelse med elever i årskurs 5-6 under ledning av Eric Löfgren som är föreningens vuxenstöd.

Eleverna kommer att erbjudas ett antal olika aktiviteter under kommande termin. Aktiviteterna är framtagna utifrån elevernas egna önskemål.

Medlemsavgiften på 10 kronor per år. För att bli medlem i Skol-IF ska du ansöka om medlemskap i vår förening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swish - Skol-IF Gruvrisskolan

Nu har Skol IF skaffat ett eget Swishnummer. Det kommer bli smidigare för er och för Skol IF. Viktigt att ni märker inbetalningen med:

  • Elevens namn
  • Klass
  • Vad betalningen avser

Exempel: Sonya 4a medlemsavgift

Swish nummer

123 541 92 39

Namn på kontot: Gruvrisskolans IF.

Sidan uppdaterad 2020-11-11