Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Två barn i snön

Elevhälsan är en egen avdelning inom Falu kommuns barn- och utbildningsförvaltning och ska verka förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska också vara ett stöd för barn, elever och personal vid våra kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Här kan du läsa mer om elevhälsans stöd och strategifunktionerPDF

Elevhälsans organisation

I Elevhälsans samlade organisation ingår skolsköterskor, skol­läkare, psykologer, kuratorer, special­pedagoger, miljösamordnare, genuspedagog och myndighetscontroller.

Specialpedagoger

Special­pedagogerna har en bred specialpedagogisk kompetens och är också utbildade för att arbeta med problematik som rör tal, syn och hörsel.

Kompetensutveckling hos personal

Elevhälsans personal kan också åta sig att utveckla kompetensen hos personalen i de kommunala för­skolorna och skolorna, till exempel när det gäller specialpedagogiska eller utvecklingspsykologiska frågor.

Ytterst ansvarige person

Rektor kan begära hjälp från psykolog, läkare eller specialpedagog m.m. och är alltid ytterst ansvarig för skolans elevvård.

Tveka aldrig att kontakta oss.

Sidan uppdaterad 2020-02-20