Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Särskilda behov

Till sidansvarig: Vår webbriktlinjer säger att vi hellre ska fylla en sida med texta (om det är relativt lite per rubrik) än att skapa många undersidor. Läs mer på sidan Varför tillgänglighet? länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under Webbmanualenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Därför la jag dessa undersidor som rubriker istället. Blir det för mycket kan ni självklart göra dem till undersidor igen.

Välkommen till sal 144

I sal 144 bedrivs skolans specialpedagogiska verksamhet. Salen är öppen under alla lektioner under skolveckan. I sal 144 får du stöd i skolan alla ämnen. I salen jobbar elever som kämpar för att få betyg och även de som behöver lite extra stöttning för att nå de högsta betygen. I 144an får du det stöd du har rätt till i skolan.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Alla elever ska ges ledning och stimulans i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. En del elever är i behov av ytterligare stöd, extra anpassningar, inom den ordinarie undervisningen, till exempel extra tydliga instruktioner, särskilda läromedel samt kompensatoriskt stöd. De extra anpassningarna dokumenteras i elevers skriftliga IUP. En del stödbehov är omfattande och behövs under längre tid. Då räknas det som särskilt stöd.

Specialpedagogik kompetens

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Det kan vara såväl i undervisningen som i andra lärmiljöer. På XXXXXskolan finns....

[Namn befattning och bild på personerna i denna grupp]

Specialpedagogisk verksamhet

Förslag på rubriker nedan. Redigera så det passar din skola.

  • Utveckling av undervisning
    Brödtext
  • Förebyggande arbete
    Brödtext
  • Upptäcka, åtgärda och utvärdera
    Brödtext

Särskilt stöd - Åtgärdsprogram

Om de extra anpassningarna inte är tillräckliga måste en pedagogisk utredning skyndsamt göras för att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd, varefter rektor beslutar om åtgärdsprogram ska upprättas eller ej.

Sidan uppdaterad 2018-04-26