Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre elever som står vid en röd vägg

Om Hälsingbergsskolan F-6

Hos oss på Hälsingbergsskolan är eleven i centrum. Vi arbetar för att du ska få rätt stöd och få nya kunskaper i takt med din egen utveckling och mognad. Du lär dig ta ett ökat socialt ansvar både för din egen del och för din omgivning, tillsammans med kamrater, vuxna och andra som du möter i och utanför skolan. Vi strävar mot att alla får utvecklas och lyckas med sitt skolarbete!

Hälsingbergsskolan har skogen som sin närmsta granne och vi använder naturen och närområdet som en del i skolarbetet.

Åldersblandade Vi-grupper

Vi på Hälsingbergsskolan arbetar ständigt för att du som elev ska få känna glädje, trygghet och studiero. Hos oss får du möjlighet att vara dig själv, både i små och stora grupper. Under året har vi olika aktivitetsdagar där vi träffas för att på så sätt stärka samarbete, glädje och trygghet på skolan. På skolan finns ett innehållsrikt bibliotek av god kvalitet, där du läser, arbetar och möter andra elever under veckan. Vi har även en idrottsklubb som anordnar turneringar några gånger under läsåret.

Hälsingbergsskolan ligger cirka fyra kilometer utanför Falun. På skolan går cirka 230 elever i sju åldershomogena klasser, från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder fritids till de barn som behöver omsorg före och efter skoldagen. Det är cirka 30 pedagoger som arbetar på skolan. Skolan börjar klockan 8.00 varje dag.

Kontakta oss

  • Peter Gehlin är rektor på vår skola. Du når honom på telefonnummer 023-82645.
  • Lena Svensjö är skolsköterska och är på plats jämna veckor: tisdag, onsdag torsdag och ojämna veckor tisdag, torsdag och fredag. Du når henne på telefonnummer 023-82432
  • Ellinor Von Wachenfeldt är skolkurator och är på plats: onsdag, torsdag och jämna veckor på fredagar. Du når henne på telefonnummer 023-86042.

Organisation

Hälsingbergsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6, samt Hälsingbergs fritidshem som består av fyra avdelningar.

Sidan uppdaterad 2021-09-02