Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre barn som står vid en röd vägg

Om Hosjöskolan F-6

Hosjöskolan är skolan som vill vara i samklang med sin tid och omvärld. Eleverna lär sig att förstå världen, förbereds för ett livslångt lärande och utvecklar de sociala
förmågorna som behövs för att kunna interagera med varandra i och utanför skolan.

Eleverna ska känna trygghet i samhällets digitala sammanhang och samtidigt kunna inta ett kritiskt perspektiv vad gäller sociala mediers faktapresentation och
informationsspridning.

Personalen delar en elevsyn som präglas av öppenhet och respekt för varje individ.
Lärmiljön är tillgänglig för alla och har därmed positiva effekter på mående och
kunskapsutveckling. På skolan finns en flexenhet som erbjuder ett mindre sammanhang både under skol- och fritidstid.

För elever med särskild begåvning ska klassindelning inte vara en begränsning. Hos
oss får särskilt begåvade barn - utöver anpassad stimulans i sin ordinarie undervisning - möjlighet att delta i högre årskursers undervisning och ingå i grupper där särskilt begåvade barn får möta varandra.

Ett nära samarbete mellan skola och vårdnadshavare ser vi som en viktig nyckel för det enskilda barnets utveckling och välmående.

Hosjöskolan utvecklas utifrån tidsandan och elevgruppens behov. Varje dag på
Hosjöskolan ska vara en värdefull dag och ett viktigt steg mot ett barns vuxenliv!

Några fakta om Hosjöskolan

Antal elever: 310
Max. antal elever i varje klass: 25
Lärarbehörighet: av 26 undervisande lärare är 25 legitimerade och 1 under utbildning
Elevhälsa: 1 speciallärare, 1 specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog
Fritidshem: avdelning för f-klass och åk 1, avdelning för äldre elever, avdelning för elever med behov av ett mindre sammanhang
Trygghetsteam: Teamet består av 1 fritidspedagog, 2 lärare och rektor. Teamet träffas regelbundet och agerar snabbt om kränkningar förekommer
Bibliotek: egen skolbibliotek
Skolgård: egen skolgård för de yngsta eleverna, stor skolgård för eleverna i årskurserna 1-6, skolan har egen isplan och skidspår på vintern
Facebooksida: Hosjöskolan F-6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-11-02