Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre barn som står vid en röd vägg

Om Hosjöskolan F-6

Hosjöskolan är skolan som vill vara i samklang med sin tid och omvärld. Eleverna lär sig att förstå världen, förbereds för ett livslångt lärande och utvecklar de sociala förmågorna som behövs för att kunna interagera med varandra i och utanför skolan.

Öppenhet och respekt

Eleverna ska känna trygghet i samhällets digitala sammanhang och samtidigt kunna inta ett kritiskt perspektiv vad gäller sociala mediers faktapresentation och informationsspridning.

Personalen delar en elevsyn som präglas av öppenhet och respekt för varje individ. Lärmiljön är tillgänglig för alla och har därmed positiva effekter på mående och kunskapsutveckling. På skolan finns en flexenhet som erbjuder ett mindre sammanhang både under skol- och fritidstid.

Varje dag ska vara värdefull

Ett nära samarbete mellan skola och vårdnadshavare anses vara en viktig nyckel för det enskilda barnets utveckling och välmående.

Hosjöskolan utvecklas utifrån tidsandan och elevgruppens behov. Varje dag på Hosjöskolan ska vara en värdefull dag och ett viktigt steg mot ett barns vuxenliv!

Sidan uppdaterad 2020-02-20