Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Två kvinnor som sitter och pratar

Psykolog

Psykologens uppgift

Psykologerna vänder sig till personal inom skolan, från förskola till gymnasieskola. Psykologerna ingår i skolornas elevhälsoteam och bidrar med psykologisk kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå i skolornas förebyggande och främjande arbete. Exempel på insatser är konsultation och handledning till personal, utbildningsinsatser och fortbildning kring forskningsbaserade metoder och förhållningssätt samt stöd till skolorna i kartläggning av elevers förutsättningar för lärande. Psykologerna genomför även den psykologiska bedömningen i utredningar inför ett eventuellt mottagande i grund- och gymnasiesärskola.

Sidan uppdaterad 2020-02-20