Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre barn som står vid en röd vägg

Om Linghedsskolan F-6

Hos oss på Linghedsskolan är det du som elev, som är i centrum. Vi arbetar för att du ska få rätt stöd och få nya kunskaper i takt med din egen utveckling. Du lär dig ta ett ökat socialt ansvar både för din egen del och för din omgivning, tillsammans med kamrater, vuxna och andra som du möter i och utanför skolan. Vi strävar mot att alla får utvecklas och lyckas med sitt skolarbete.

Flingan på andra våningen

Linghedsskolan är vackert belägen på höjden i byn Linghed. Skolan har cirka 70 elever från förskoleklass till årskurs 6. Ett tiotal anställda arbetar på skolan. Skolans fyra klasser är indelade enligt följande: F-klass, 1-2, 3 och 4-6. Själva skolan består av ett stort tvåvåningshus som är från början av 1900-talet. På andra våningen inryms bland annat fritidshemmet Flingan, som har öppet mellan 6.30 och 18.30. På fritids är cirka 30 elever inskrivna.

Linghedsskolan har naturen som sin närmsta granne och vi använder den och närområdet som en del i skolarbetet. Vi arbetar även aktivt för att använda oss av ny teknik i undervisningen. Skolan är utrustad med interaktiva tavlor, bärbara datorer och Ipads som vi använder dagligen i vår undervisning.

Trygghet och studiero

På Linghedsskolan arbetar vi ständigt för att du som elev ska få känna glädje, trygghet och studiero. Hos oss får du möjlighet att vara dig själv, både i små och stora grupper. Under året har vi olika kompisdagar där vi träffas i ålders­blandade grupper, för att på så sätt stärka samarbete, glädje och trygghet på skolan. På skolan finns ett innehållsrikt bibliotek av god kvalitet.

Sidan uppdaterad 2020-09-04