Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre barn som står vid en rödmålad vägg

Om Östra skolan F-6

Östra skolan är en F-6-skola med cirka 390 elever och ligger i stadens centrum.

Östra skolan har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett framgångsrikt och professionellt sätt. Främsta skälet till detta är att skolan har en mycket kompetent och erfaren personal, som har en stark vilja att utvecklas och att utveckla. Personalen kännetecknas av spridning i både ålder, kompetenser och synsätt. Vi ser mång­falden som en god förutsättning för dialog, diskussion och utveckling.

Skolan har fräscha lokaler och utemiljön är anpassad till en modern skolverksamhet. Skolan står för kunskap och har en god miljö, både fysisk och psykisk. Skolans geografiska läge innebär möjligheter till rika natur- och kulturupplevelser.

Vi har god skolmat, rörelse varje dag, en aktiv, positiv och engagerad föräldragrupp samt ett aktivt samarbete med lärarutbildningen, så förutsättningarna är goda för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Elevinflytande, elevråd

Skolväsendet vilar på demokratins grund, det innebär bland annat att i takt med stigande ålder ska eleverna på Östra skolan få möjligheten att påverka innehåll och arbetsformer i sitt lärande.

Organisation

Skolan är indelad i årskurs F-6 med två till tre undervisningsgrupper per årskurs.

På skolan finns en specialpedagogisk grupp, SPG, som verkar för att utveckla undervisningen och för att alla elever får den ledning och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt.

Sociala medier

Vi finns på Instagram, sök på @ostraflow.

Årshjul

På Östra skolan har vi många olika aktiviteter under läsåret. De finns presenterade i vårt digitala årshjul som finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt vid frågor

Kontakta gärna rektor Ingrig Stenvall vid frågor, på telefon eller e-post.

Sidan uppdaterad 2019-11-18