Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

En vuxen och två barn

Pedagogik

På vår skola går oftast förskoleklassen och ettor i samma klass. Våra yngsta barn får därmed en mjukstart in i skolans värld.

Vi leker oss till kunskaper. Vi har ett utforskande och experimenterande arbetssätt med skaparlust som motor. En ledstjärna i vårt arbete är att alla ska känna sig värdefulla och behövda. Utan självkänsla och utan självförtroende inget lärande.

Lärarna har delat upp skolans ämnen så att varje lärare endast undervisar i ett eller två ämnen. Detta för att kunna hålla sig ordentligt uppdaterade och insatta i sina ämnen och kunna hålla hög kvalitet på undervisningen.

Eleverna träffar därför flera olika lärare under skoldagen och blir sedda och bekräftade av flera vuxna.

Mentorn har överblick över elevens utveckling och lärande och ansvarar för utvecklingssamtalen.

Sidan uppdaterad 2019-03-11