Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

En grupp med barn som tittar in i kameran

Projekt

Östra skolans mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna sig trygga.

Under läsåret 2019/2020 kommer årskurs 5-6 jobba ämnesövergripande kring de globala målen.

I samverkan med Falu kommuns demokrativägledare arbetar vi med att hitta former för att utveckla elevdemokratin.

Vi är även partnerskola till Högskolan Dalarna, vilket innebär att blivande lärare har sin verksamhetsförlagda utbildning på Östra skolan.

Sidan uppdaterad 2020-02-20