Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som står vid en röd vägg

Om Sågmyraskolan F-6

Sågmyraskolan är en nyrenoverad F-6 skola med 50 elever i årskurs F-6. Skolan är centralt belägen i byn men har ändå naturen och skolskogen direkt inpå knutarna. Vi samarbetar en del med förskolan som har sina lokaler i undervåningen.

På skolan arbetar förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, speciallärare och lärarutbildare. På skolan finns också ett fritidshem med cirka 30 barn inskrivna.

Sågmyraskolan bildar tillsammans med Bjursås- och Grycksboskolan ett rektorsområde under ledning av rektor Tim Guinane.

Friluftsliv och uteverksamhet

Här i byn finns en stor gemenskap. En gemenskap som även känns i skolan. Föräldrar, företag och föreningar är på olika sätt engagerade i skolan. Exempelvis så medverkar skidklubben SSK under den årliga vinterfriluftsdagen. För övrigt satsar skolan mycket på friluftsliv och uteverksamhet.

Minst en gång varje vecka har vi utomhusaktiviteter där vi kan ta tillvara den natur som finns omkring oss. Årskurs 4-6 startar varje läsår med en gemensam cykelutflykt med övernattning i tält. Detta för att stärka gruppkänslan och utveckla elevernas friluftskunskaper.

Välkomnar lärarstudenter

Skolan satsar hårt på utvecklingsarbete. Personalen har nyligen vidareutbildat sig till lärarutbildare så att vi kan hjälpa till att ge nya lärare praktik och erfarenhet av läraryrket. Att välkomna lärarstudenter till vår skola är utvecklande och gör att vi får del av den senaste forskningen och nya pedagogiska idéer.

Tillsammans arbetar vi alla för att barnen ska utvecklas optimalt både socialt och kunskapsmässigt. Vi försöker hitta det unika hos varje barn. Vårt mål är att varje elev ska få en livslång lust till lärande och utveckla sina förmågor optimalt.

Vår strävan är att Sågmyraskolan ska vara en skola där vi möter barnen utifrån var och ens unika behov, och att våra barn ska växa upp till omtänksamma vuxna som känner harmoni och ödmjukhet inför livet.

Du är alltid välkommen att besöka vår skola!

Sidan uppdaterad 2020-02-20