Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En kille som syr på symaskinen

Vårt lärande

Sågmyraskolans uppdrag är att hjälpa dig som elev i ditt lärande, du ska ges möjlighet till att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vi ska i samarbete med ditt hem främja din personliga utveckling så att du blir en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande person och medborgare.

Omtanke och generositet

Vår skola präglas av omsorg om dig och dina kamrater och av omtanke och generositet. Vårt uppdrag är att utbilda och fostra. Detta handlar om att överföra och utveckla värden, traditioner, språk och kunskaper. Vi är ett stöd för din familj i din fostran och utveckling och därför sker arbetet i samarbete med ditt hem.

Övergångar

Vi har en väl beprövad modell för hur övergången från förskolan till skolan ska gå till. Förutom fyra planerade inskolningstillfällen under våren då vi träffar de nya sexåringarna har vi många möten i vardagen där vi lär känna varandra. Till exempel lässtunder, faddergrupper Sågmyraskolans dag med mera.

Årskurs 6 åker till högstadieskolan i Bjursås en dag i veckan för att studera språk och estetiska ämnen. På detta sätt lär de känna den nya skolan och dess elever och personal inför högstadiet och får en trygg och positiv övergång till högstadiet.

Sidan uppdaterad 2020-02-20