Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En glad tjej som tittar in i kameran

Pedagogik

På vår skola går oftast förskoleklassen och ettor i samma klass. Våra yngsta barn får därmed en mjukstart in i skolans värld.

Skaparlust

Vi leker oss till kunskaper. Vi har ett utforskande och experimenterande arbetssätt med skaparlust som motor. En ledstjärna i vårt arbete är att alla ska känna sig värdefulla och behövda. Utan självkänsla och utan självförtroende inget lärande.

Vår skola erbjuder många tillfällen till lära in ute. Minst en gång i veckan går vi till Timran, som är en plats i skogen ovanför skolan med ett vindskydd och eldstad.

Blir sedda av flera vuxna

Lärarna har delat upp skolans ämnen så att varje lärare endast undervisar i ett eller två ämnen. Detta för att kunna hålla sig ordentligt uppdaterade och insatta i sina ämnen och kunna hålla hög kvalitet på undervisningen.

Eleverna träffar därför flera olika lärare under skoldagen och blir sedda och bekräftade av flera vuxna.

Mentorn har överblick över elevens utveckling och lärande och ansvarar för utvecklingssamtalen.

Sidan uppdaterad 2020-02-20