Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker i en lekpark

Elevhälsa

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsans centrala organisation

I Centrala Elevhälsans samlade organisation ingår skolsköterskor, skol­läkare, psykologer, special­pedagoger, genuspedagog och pedagoger från sjukhusskolan.

Kuratorer finns ute på skolorna och har rektor som chef.

Slättaskolans elevhälsoarbete

Skolans elevhälsa har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan är en del i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.  En viktig del i vårt arbete är att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.  För att möjliggöra detta har våra elever tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens.

I Falu kommuns centrala elevhälsa ingår skolläkare, specialpedagoger, genuspedagog och skolpsykologer. Dessa stöttar samtliga kommunala skolor. I Slättaskolans elevhälsa ingår skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagoger, biträdande rektorer och rektor. Dessa finns på skolan dagligen. Rektor har det övergripande ansvaret  för hela skolans elevhälsoarbete.

Sidan uppdaterad 2020-11-06