Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre barn som står vid en vägg

Om Sundbornsskolan F-6

Sundbornsskolan ligger i idylliska Sundborn med den vackra naturen och den rika kulturmiljön. Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, och har cirka 120 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolan har två byggnader med ändamålsenliga lokaler. Eleverna får undervisning i samtliga ämnen på Sundbornsskolan.

Kunskap om konstnärsparet

Undervisningen bedrivs i samklang med bygdens utbud. Till exempel får eleverna god kunskap om bygdens stora konstnärspar Carl och Karin Larsson. Den kunskapen vävs in i ämnesintegrerad undervisning. Skolans närhet till naturen kommer också eleverna till del i form av ämnesintegrerad undervisning i samhälls- och naturorienterande ämnen som bearbetas i till exempel svenska.

God kamratskap

Skolan har en lång tradition att tillsammans med Danholnsskolan åka till Grövelsjön på hösten i sexan. Denna resa föregås av ett intensivt förarbete både när det gäller att bli van att vandra som att tillsammans arbeta ihop till finansieringen. Resan skapar god kamratskap mellan eleverna i årskurs sex på båda skolorna.

Fritidshemmet har verksamhet inom skoldagen i form av samverkan med skolan.

Sidan uppdaterad 2020-02-20