Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som står vid en rödmålad vägg

Om Tegelbruksskolan F-6

Lokalförändringar

Eleverna på Tegelbruksskolan flyttar till Britsarvsskolan, som blir en f-9 skola. Under förra läsåret fick eleverna i årskurs 5 och 6 på Tegelbruksskolan sin undervisning på Britsarvsskolan och nu flyttar hela verksamheten efter. Britsarvsskolans lokaler anpassas efter den nya verksamheten och skolgården byggs om för att även passa de yngre eleverna.

De lokaler som Tegelbruksskolan lämnar efter sig kommer att fyllas av Montessoriskolan, som samordnar hela sin verksamhet i en och samma skolenhet. Högstadiet på Montessoriskolan har tidigare varit inhyst på Britsarvsskolan, men får nu plats i gemensamma lokaler.

Det kommer bli jättebra, säger rektor Marie Linder. Att få hela verksamheten under samma tak skapar nya möjligheter för Montessoripedagogiken.
De elever som tillhör särskolan kommer fortsatt att dela byggnad med Montessoriskolan. Även för särskolans äldre elever kommer en omlokalisering att verkställas, då de eleverna flyttar in i gamla Haraldsbogymnasiets lokaler vid Hälsinggårdsskolan.

Om skolan

Tegelbruksskolan är en F-6 skola med cirka 200 elever. Skolan ligger två kilometer norr om centrala Falun i nära anslutning till naturområden.

Skolan arbetar utifrån utgångspunkten att samhällets mångfald utgör en tillgång som berikar alla. Vi ska rusta våra elever för att bli goda världsmedborgare.

Ett interkulturellt förhållningssätt, ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen och ett nära samarbete mellan skola och vårdnadshavare ska vara kännetecknande för vår skola.

Sidan uppdaterad 2019-08-07