Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som står vid en röd vägg

Om Bjursåsskolan F-6

Bjursåsskolan F-6, med upptagningsområdet tätorten Bjursås och flera små byar runt omkring, har 199 elever inskrivna. Bjursås kallas Dalarnas Schweiz på grund av den kuperade terrängen och fina naturen.

Klasser

Bjursåsskolan F-6 är organiserad i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 med en klass, för varje årskurs, vissa klasser delas i flera grupper. Skolan kännetecknas av ett stort engagemang kring miljöfrågor och livsstil-hälsa. Arbetet med att förbättra elevernas måluppfyllelse är viktig för oss där vi bland annat satsar på läs-, skriv och matematikutveckling.

Miljö

Bjursåsskolan F-6 har en god inom- och utomhusmiljö. Dessutom finns en simhall på skolområdet. Fritidshemmet Backen är inrymt i byggnadens nedre plan i nyrustade utrymmen. I anslutning till skolgården finns lekredskap, grönytor, skogs­dunge, ishockeyplan, linbana, skidspår, pulkabackar. På gångavstånd finns ett nyligen upprättat naturreservat där skolan sedan flera år har ett ängs- och skogs­parti för lek och utomhusundervisning.

Ordningsregler

Även skolans ordningsregler där syftet är att få arbetsro och ge trygghet samt Likabehandlingsplanen är viktiga delar i livsstilstemat. Dessa är ett stöd för att motverka mobbning, trakasserier och diskriminering samt att främja en god arbetsmiljö för både elever och personal.

Kontakt

Har du frågor kring övriga delar av vår verksamhet är du välkommen att ringa eller skicka e-post till rektorn eller vårt kontaktcenter.

Sidan uppdaterad 2020-02-19