Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Val av skola inför förskoleklass

Hej!

Ert/era barn skall snart ta nästa steg och börja grundskolan. Från förskolan till förskoleklass. Valet kommer ske i början av nästa år. Normalt sett brukar vi kalla till möte där vi berättar om allt från lokaler, personal till skolskjutsar. Under rådande pandemi är inte detta möjligt. Vi vill givetvis att ni skall välja vår skola och har ni några som helst frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Sofi Grimmesten

Biträdande rektor
sofi.grimmesten@falun.se
023- 86912

Förskoleklassen är första steget mot grundskolan. Syftet med verksamheten är att stimulera varje barns fortsatta lärande och utveckling. Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn som bor i Sverige från höstterminen det år de fyller sex år.

Information

Information om skolvalet inför förskoleklass finns på svenska, Pdf, 359.6 kB. engelska, Pdf, 794.2 kB. somaliska, Pdf, 779.8 kB. arabiska Pdf, 1 MB. och dari Pdf, 851 kB. (PDF)

Önskar du plats för ditt barn i en kommunal skola fyller du i blanketten Val av skola inför förskoleklass. Blanketten finns endast tillgänglig under valperioden som beskrivs nedan. Du fyller i ett förstahands-, andrahands- och ett tredjehandsval. Här kan du läsa om riktlinjer och urvalskriterier för skolplacering i förskoleklass. Pdf, 153.4 kB.

Placeringsskola

Med placeringsskola menas den skola som barnet tillhör utifrån folkbokföringsadress. Till denna skola är barnet prioriterat vid skolvalet men inte garanterad en plats. Vid uppnådd maxkapacitet tillämpas lottning. Här kan du söka efter placeringsskola genom att skriva in din folkbokföringsadress.

Valperiod

Val av skola inför förskoleklass för kommande läsår infaller 15 november - 15 december. Inga valblanketter behandlas före detta datum.

Information och blanketter publiceras i god tid innan valperioden infaller.

Sidan uppdaterad 2020-11-04