Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En glad flicka

Ordningsregler

På Främbyskolan tänker vi att alla vill lyckas och att alla tar sitt ansvar. Var och en visar hänsyn och deltar i det man förväntas göra och vi lyssnar till varandra, både vuxna och elever.

Våra regler

Regel

Konsekvens

Kommentar

Du får inte mobba eller på annat sätt kränka andra.

Tillsägelse och samtal. Insatser görs av all personal för att förhindra och avbryta mobbning. I sitt arbete har personalen stöd och hjälp från Trygghetsgruppen där alla arbetslag är representerade.

I Skollagen kap 6 står det att läsa om kränkning Där kan man redan under första paragrafen läsa att kapitlet har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. I 10§ står det om skyldigheten att anmäla, utreda och vidta åtgärder.

Du respekterar dina skoltider.

Tillsägelse samt att målsman kontaktas vid upprepning

Se Handlingsplan för att främja skolnärvaro, Falu kommun.

Din mobiltelefon/musikspelare har du avstängd under hela skoldagen om den inte används i det måluppfyllande arbetet.

Om mobiltelefonen/spelaren används på ett för skolarbetet ogynnsamt sätt så tar lärare hand om den och återlämnar den vid skoldagens slut.

Se skrift från Skolverket, Trygghet och studiero i skolan.

Du kastar inte snöboll, pinnar, stenar m.m. inom skolans område.

Tillsägelse

Skolan har inget ansvar för privat egendom.

Du använder hjälm vid isbacken, cykelutflykt, skridskoåkning, utförsåkning, sparkcykel, skateboard och liknande aktiviteter.

Eleven får inte delta i aktiviteten. Målsman informeras.

Målsman kontaktas om personal bedömer att elev inte förstår faran.

Du håller ordning på dina saker och är aktsam om skolans material.

Individuellt samtal samt kontakt med målsman. Elev får ersätta material/inventarier som avsiktligt förstörts.

För att minimera skaderisk samt att lag om cykelhjälm ska följas.

Du går inomhus och du stör inte andra som arbetar.

Påminnelse


Du lämnar godis, läsk och tuggummi hemma. Nötter får aldrig tas med till skolan.

Påminnelse. Personal tar han om ev varor till skoldagens slut samt uppmanar elev att spotta ut om eleven redan har det i munnen.

Hälsoskäl samt att allergiska barn utsätts för risker. Vi äter godis och glass endast då det är fest och vid speciella tillfällen.

Du använder inte cykel/sparkcykel/skateboard på skolgården. Undantag: åk 4-6 på överenskommet område.

Påminnelse

Cykel/sparkcykel parkeras på anvisad plats. Gäller under hela vår verksamhetstid (7.00 – 17.30)

Sidan uppdaterad 2020-02-20