Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada pojkar

Lokaler och utemiljö

Fritidshemmet är beläget i skolans lokaler. Utifrån detta och de resurser vi har tillgång till anpassar vi vår verksamhet.

Utemiljön har stor betydelse för barnens utveckling och lärande samt utgör en viktig del av deras uppväxtmiljö. Det finns utemiljö som ger utrymme för så väl platsbundna lekar som utforskande aktiviteter.

Sidan uppdaterad 2020-02-20