Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person som åker slalom

Skol IF

Svenska Skolidrottsförbundets idé är att få barn och ungdomar, såväl förenings- som icke föreningsanslutna, att motionera och vara fysiskt aktiv. Genom intressanta och spännande aktiviteter läggs grunden till en god hälsa och sunda vanor. Våra utbildningar skapar förutsättningar för att fostra framtidens ideella ledare. Man pratar med Karin Hedström om man vill bli medlem.

Förverkligar sina önskemål

I Skolidrottsförbundet är det barn och ungdomar som styr verksamheten och själva förverkligar sina idéer. Verksamheten bygger på idrott för skolungdomar, av skolungdom. Det är därför ungdomarna som tar besluten genom olika styrelseuppdrag. En skolidrottsförening är en egen juridisk person och tillhör inte skolan. Föreningens aktiviteter vänder sig till sina medlemmar och är inte obligatorisk för alla elever som går i skolan.

Skolidrottsförbundet bedriver ett effektivt och framgångsrikt arbete med att ge unga människor förståelse och kunskap om föreningsliv. Den initiativkraft och ansvarstagande som unga föreningsaktiva känner i en egen förening är viktig.

Föreningens ekonomi

Ibland behövs extrapengar i föreningskassan för att utveckla föreningens verksamhet, köpa in material, kläder, åka på kurser eller läger och utbilda sina medlemmar i ledar- och föreningskunskap. Skolidrottsföreningen kan ansöka om ekonomiskt stöd, bland annat Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sina aktiviteter. Vi säljer Restaurangchansen för att få in medel till föreningen.

Ledighetsansökan från skolan

För att kunna ansöka om LOK-stöd måste varje medlem söka ledigt om aktiviteten sker under skoltid, eftersom även raster och håltimmar definieras som skoltid. Många skolidrottsföreningar bedriver verksamhet under lektionsfri tid och därför är denna blankett nödvändig. När man tar ledigt tas det inte från de tio ledighetsdagarna man har.

Här hittar du ansökningsblankett för ledighet för Skol IF Pdf, 78.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkrade

Alla medlemmar är försäkrade när de är med på skolidrottsföreningens aktiviteter och utöver någon form av idrott.

Vår skolidrottsförening

Hälsinggårdens Skol IF tillhör Dalarnas distriktsförbund och får bidrag från bland annat kommunen, idrottslyftet, LOK-stöd mm. Vår skolidrottsförening har en aktiv styrelse med elever i årskurs 8 och 9 under ledning av vuxenstöden Karin Hedström och Sabine de Jong.

Eleverna kommer att erbjudas ett antal olika aktiviteter under kommande termin. Vissa eftermiddagar kan man stanna kvar och spela biljard, pingis eller tv-spel, dansa. Vi har även tillgång till idrottshallen på onsdagar.

Skol IF har ett gemensamt samarbete med Britsarvet, Svärdsjö och Söderbaumska Skol IF med dem anordnar vi olika arrangemang till exempel fotbollsresor, skidaktiviteter och nattcuper.

Dalarnas skolidrottsförbund arrangerar skol-DM i olika idrotter varje år, vi brukar oftast delta i fotboll, innebandy, orientering, golf, pingis. Vill man delta i någon annan idrott kollar man upp det med vuxenstöden.

Sidan uppdaterad 2020-02-20