Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som tittar in i kameran

Elevhälsa

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator samt specialpedagog eller speciallärare. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsans centrala organisation

I Centrala Elevhälsans samlade organisation ingår skolsköterskor, skol­läkare, psykologer, special­pedagoger, genuspedagog och pedagoger från sjukhusskolan.

Kuratorer finns ute på skolorna och har rektor som chef.

HBTQI-certifiering

Elevhälsans personal: kuratorer, skolsköterskor, skolläkare och ungdomsstödjare är certifierade i HBTQI-frågor.

Certifikatet innebär en bekräftelse på att verksamheten arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker
verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtqi-perspektiv.

Begreppet hbtqi avser: homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och
intersexpersoner.

I certifieringen ingår bland annat

  • att all personal har fått ökad kunskap om hbtqi, diskriminering, arbetsmiljö och bemötande.
  • att det finns rutinerför hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för systematiskt arbete, uppföljning och kvalitetssäkring.

Certifikat är utfärdat av RFSL Utbildning AB.

Det gäller till 1 september 2024.

Sidan uppdaterad 2020-02-20