Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En glad tjej

Miljöer för lärande

Östra skolan har ändamålsenliga lokaler. Det finns många olika specialsalar, till exempel dramasal och slöjdsalar. Klassrummen och fritidsavdelningarna är ljusa och till de flesta finns tillhörande kök, grupprum eller gruppytor. Vi är även partnerskola till Högskolan Dalarna, vilket innebär att blivande lärare har sin verksamhetsförlagda utbildning på Östra skolan.

Bibliotek

Här finns skönlitteratur och faktaböcker i olika svårighetsgrader. Det finns också ljudböcker och tidningar. Vi har även en kort promenad till stadsbiblioteket där utbudet är ännu större.

Utemiljö

Skolgården erbjuder många olika miljöer för utevistelse. Det finns klätterställning, gungor, rutschkana, fotbollsplan och bollplank.

På sommaren finns fruktträd och bärbuskar och på vinter finns pulkabackar och isbana.

Vid utevistelse finns alltid personal ute med barnen.

Sidan uppdaterad 2021-11-25