Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En vuxen och två barn

Pedagogik

På vår skola jobbar vi för att våra yngsta barn i förskoleklass ska få en mjukstart in i skolans värld. Här möts förskolans och skolans arbetssätt - det bästa av båda världar.

Tydliga rutiner

Vi leker oss till kunskaper och har ett utforskande och experimenterande arbetssätt med skaparlust som motor. En ledstjärna i vårt arbete är att alla ska känna sig värdefulla och behövda. I förskoleklass har vi tydliga rutiner och använder oss av bildstöd för att samtliga elever ska känna trygghet i att veta vad som förväntas av dem vid olika tider på dagen. Vi arbetar också med frågor om hur vi är mot varandra, samarbete och andra trygghetsstärkande övningar.

Hög kvalitet

Lärarna har delat upp skolans ämnen så att varje lärare endast undervisar i ett eller två ämnen. Detta för att kunna hålla sig ordentligt uppdaterade och insatta i sina ämnen och kunna hålla hög kvalitet på undervisningen.

Eleverna träffar därför flera olika lärare under skoldagen och blir sedda och bekräftade av flera vuxna.

Mentorn har överblick över elevens utveckling och lärande och ansvarar för utvecklingssamtalen.

Förskoleklassen har undervisning måndag-torsdag. Fredagar är det fritids.

Digital lärmiljö

På Östra skolan vill vi ligga i framkant när det gäller digitalisering. Vi har bra tillgång till digitala enheter och personalen arbetar ständigt med fortbildning kring digitalisering och pedagogisk tanke.

I förskoleklass arbetar vi uteslutande med iPads, medan vi i årskurs 1-6 arbetar med Chromebooks. Från årskurs 3-6 har eleverna tillgång till varsin digital enhet.

Vi använder oss av Googles utbildningsverktyg för det dagliga arbetet och Unikum som lärplattform för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och som kommunikationskanal.

Sidan uppdaterad 2020-02-20