Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En buss kommer åkandes på stan

Skolskjuts för barn i grundskolan

Det finns flera olika regler som avgör om en elev har rätt till skolskjuts. Det handlar bland annat om hur långt eleven har till skolan och hur gammal eleven är.

Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavarna själva för.

När ska ansökan göras?

Du som är vårdnadshavare ansöker om skolskjuts för ditt barn en gång per läsår och eller när förändring i boendeförhållanden sker.

Ansökningsperioden 2024 är vecka 10-12

För att du ska vara säker på att ditt barn ska få skolskjuts till skolstart höstterminen 2024 ska du skicka in din ansökan under vecka 10-12. Gäller även de barn som börjar förskoleklass till hösten.

 • Ansökningsperioden är vecka 10-12.

E-tjänsten

E-tjänsten är öppen året om så du kan ansöka om skolskjuts även utanför ansökningsperioden. Handläggningstiden är minst 14 dagar, längre tid kan behövas under perioder då trycket är högt (augusti-september).

E-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns på kommunens hemsida och inloggning sker med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

Busskort

 • Om ditt barn har beviljats busskort sedan tidigare läsår kommer busskortet att laddas på igen efter att ansökan beviljats. Ansök via e-tjänsten under vecka 10-12 för att säkerställa att busskortet fungerar vid skolstart.
 • Om ditt barn inte har något busskort sedan tidigare kommer ett kort att skickas hem via posten då ansökan beviljats.
 • Om busskortet går sönder eller tappas bort ska anmälan om trasigt busskort göras i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. "Hantera busskort". Det nya busskortet kostar 100 kronor och ges ut av skolan när betalningen inkommit.
 • Om busskortet slutar att fungera (tekniskt fel) ska anmälan göras i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. "Hantera busskort". Det gamla busskortet lämnas till skolan i samband med att det nya kortet ges ut.

Ändrade förhållanden

Om förhållanden för ditt barns boende förändras under läsåret måste du göra en ny ansökan.

Om ditt barn behöver stanna på fritidshemmet före och eller efter skoltid.

Om ditt barn behöver vara på fritids före skolstart och eller efter skoltidens slut ansvarar du själv för resa till och från fritidshemmet.

Särskilda skäl

Vid beslut om skolkjuts för särskilda skäl görs en bedömning med hänsyn till elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet och ett intyg krävs. Intyget ska vara aktuellt och behovet av skolskjuts ska styrkas. Lämpligt intyg kan utfärdas av sakkunnig och insatt part så som läkare, psykolog eller skolans elevhälsoteam. Vårdnadshavare eller familjemedlem är inte godkänt som utfärdare av intyg.

Hur ansöker du?

 • Grundskola

Du som är vårdnadshavare med barn i grundskolan ska ansöka om skolskjuts i vår e-tjänst. E-tjänsten finns på kommunens hemsida. Inloggning sker med e-legitimation. Om du inte har någon e-legetimation skaffar du det hos din bank.

 • Anpassade grundskolan

Du som är vårdnadshavare med barn i den anpassade grundskolan ansöker om skolskjuts via skolan.

 • Skyddad identitet

Du som är vårdnadshavare till barn med skyddad identitet eller själv har skyddad identitet ansöker om skolskjuts via skolan.

 • Familjehemsplacerad elev och personer utan svenskt personnummer

I dagsläget hänvisas familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer till ansökan på blankett. Blankett finns hos kontaktcenter.

Ansökan om skolskjuts har övergått från pappersblankett till digital e-tjänst.

Gå till ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta kommunen

Om du har frågor redan nu vänd dig till kontaktcenter på Falu kommun.


Skollagen och skolskjuts

Rätten till skolskjuts för elever i grundskolan finns reglerad i skollagen 10 kap.32§. Enligt denna är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

I Skolskjuts­reglemente Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Lokal bilaga till skolskjutsreglemente Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns ytterligare bestämmelser om hur frågor som rör skol­skjutsar ska hanteras.

Skolskjuts vid växelvis boende

För att få skolskjuts vid växelvis boende prövad ska du göra din ansökan i e-tjänsten.

Prövning

Prövning av rätten till skolskjuts ska göras från båda vårdnadshavarnas adresser förutsatt att:

 • Adresserna är belägna inom kommungränsen.
 • Barnet bor i princip lika mycket hos vardera förälder i ett fast arrangemang.
 • Barnet går i någon av de skolor som är anvisade utifrån föräldrarnas respektive adress.

I övrigt görs prövning av rätten till skolskjuts vid växelvis boende enligt gällande skolskjutsregler.

Val av annan grundskola än de anvisade

Om du väljer en annan grundskola, kommunal eller enskilt driven än de två som är anvisade utifrån föräldrarnas adresser, kan skolskjuts beviljas förutsatt att skolskjutsen till den valda skolan inte innebär en ökad kostnad för kommunen.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Skada under skoltid eller på väg till eller från skolan

Om ditt barn skadar sig under skoltid eller på väg till eller från skolan ersätter skolförsäkringen skolskjuts om ditt barn inte kan ta sig till skolan på annat sätt (läkarintyg krävs).

Hur ska anmälan göras?

Du som är vårdnadshavare ska anmäla olycksfallet till kommunens upphandlade försäkringsbolag. För mer information om aktuellt försäkringsbolag, kontakta Kontaktcenter, 023-83000.

Skada på fritiden

Om skadan uppkommer på fritiden och ditt barn har en egen olycksfallsförsäkring ska en förfrågan om skolskjuts alltid ställas till det egna försäkringsbolaget först.

Har ditt barn ingen egen olycksfallsförsäkring kontakta kommunens kontaktcenter, 023-83000 för ansökan om skolskjuts om ditt barn inte kan komma till skolan på annat sätt (läkarintyg krävs).


Sidan uppdaterad 2020-02-20