Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En vuxen och två barn som sitter och pratar

Specialpedagog

Elevhälsans specialpedagoger riktar sitt förebyggande arbete till barn och elever i behov av särskilt stöd. Behovet kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker.

Elevhälsans specialpedagoger stödjer kommunens skolor, från förskola till gymnasiet, i specialpedagogiska frågor och arbetar främst på rektors uppdrag. Det kan exempelvis handla om vägledning, direkt och indirekt arbete, utredning, konsultation/rådgivning, kompetensutveckling samt kompensatoriskt stöd.

Här kan du läsa mer om läs- och skrivstöd i Faluns kommunala skolor Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.

Skoldatateket (för personal)

Skoldatateket fungerar som ett stöd för arbetet med elever. Det erbjuder rådgivning, handledning och fortbildning till lärarpersonal och annan personal med beröringspunkter till läs- och skrivproblematik. Exempelvis kan man få information om hjälpmedel och datorprogram för kompensation och träning samt anpassa program, pröva olika hjälpmedel och i vissa fall låna till skolan för enskild elev.

Här kan du läsa mer om skoldatateket Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-02-20